Finance a finanční investování

Investicí se obecně rozumí snížení současné spotřeby ve prospěch zvýšené spotřeby budoucí. Poskytnuté peněžní přebytky na peněžním a kapitálovém trhu se označují jako finanční investice. Je-li investice úspěšná, koupí investor v budoucnu více statků a služeb nebo prostředky reinvestuje.

Zhodnotit prostředky lze především nákupem akcií, dluhopisů a podílových fondů na kapitálovém trhu. Každá investice je však spojena s určitým rizikem, kterému je potřeba věnovat minimálně stejnou pozornost jako výnosnosti aktiva.

Výpis všech článků

Nahoru