zpět na výpis    domů » finance » Investice do zlata

Investice do zlata

Publikováno: 9.9.2018

Investice do zlata

Zlato je drahý kov, který je díky svým specifickým vlastnostem a omezenému množství žádaná komodita. Dostává se do módy v určitých krizových situacích spojených například se znehodnocením peněz (inflací), splasknutím bublin na akciových trzích apod. Důvodem je důvěra lidí, že zlato jako monetární kov neztratí v těchto situacích hodnotu a ochrání jejich peníze.

Zlato v podstatě funguje jako proticyklické aktivum nebo jako ochrana proti masivnímu "tištění" peněz centrálními bankami.

Po přečtení příspěvku budete vědět, co je spotová cena zlata, jaké jsou způsoby investování do zlata, z čeho se skládá prodejní cena fyzického zlata a pár tipů na renomované prodejce fyzického zlata.

Obchodování se zlatem

Většina obchodů se zlatem probíhá na OTC trzích (Over-The-Counter Markets), na kterých se utváří spotová cena zlata. Nejvýznamnějším trhem fyzického zlata je Londýn, kde se zobchoduje přibližně 78 % celosvětového obchodu se zlatem. Obchodování dále pak probíhá v New Yorku, Curychu, Hong Kongu, Tokiu a Sydney.

Protože se zlato obchoduje téměř 24 hodin denně neexistují oficiální uzavírací (close) a otevírací (open) ceny. Pro oceňování se používá, buď aktuální spotová cena na trhu v reálném čase, nebo tzv. referenční cena vyhlašovaná organizací LBMA (London Bullion Market Association). Referenční cena zlata LBMA Gold Price je fixovaná 2krát denně v 10:30 dopoledne a v 15:00 odpoledne Londýnského času.

Spotová cena zlata je aktuální cena na OTC trhu, za kterou může být zlato okamžitě vypořádáno.

Zlato je mimo jiné obchodováno na komoditních burzách ve formě finančních derivátů na zlato (futures a opce). Finanční deriváty slouží k zafixování ceny zlata (hedging) k určitému budoucímu okamžiku a ke spekulacím. Nejvýznamnější komoditní burzou pro zlato je americká derivátová burza COMEX, na které probíhá přibližně 8 % celosvětového obchodů se zlatem.

Vývoj tržní ceny zlata

Cena zlata je kótovaná v USD za 1 trojskou unci (USD/Oz). Trojská unce je rovna 31,1 g. Z držení zlata neplynou žádné peněžní toky v podobě průběžných výnosů (úroky a dividendy). Cena zlata je dána poptávkou a nabídkou zlata na trhu a momentální náladou na finančních trzích.

Následující graf ukazuje vývoj ceny zlata přibližně za poslednich 20 let. Za uvedené období zlato nominálně rostlo o 7,5 % ročně.

Vývoj ceny zlata v USD (London fix prices)

Zdroj: Kitco.com, London PM Gold Fix

Ve sledovaném období dokázalo zlato zhodnotit i o více než 7,5 % ročně. Cena zlata za trojskou unci vystoupala z 287,0 USD/Oz až na historické maximum 1.895,0 USD/Oz (5.9.2011). Tento nárůst představoval zhodnocení o 560,3 % v USD, tj. velmi slušných 16 % ročně.

Na druhou stranu od svého historického maxima zlato ztratilo 696,1 USD (7.9.2018), tj. pokles o 36,7 %. Ti, kteří koupili zlato v blízkosti historického maxima musí zlato držet dál a čekat na další růst. Cena zlata je spojena s poměrně velkou volatilitou. Měřeno směrodatnou odchylkou z denních výnosností a přepočteno na roční bázi činila volatilita 20,0 %. Proto bych pro držení zlata doporučil dlouhodobý horizont a dokupovani zlata při cenových propadech.

Časová řada spotové ceny zlata: 4.1.1999 - 7.9.2018
Počáteční hodnota: 287,0 USD/Oz
Aktuální hodnota: 1.198,9 USD/Oz
Výnosnost: 7,5 % p.a.
Volatilita: 20,0 % p.a.

S každou investicí do zlata jsou spojeny určité poplatky, o které je potřeba upravit výše zmíněnou výnosnost směrem dolů. Pokud vás zajímá reálné zhodnocení je potřeba cenu zlata očistit o míru inflace.

Faktory ovlivňující cenu zlata

Tržní cena zlata je výsledkem interakce poptávky po zlatě a nabídky zlata. Světová rada pro zlato (World Gold Council) člení poptávku po zlatě na 4 části:

 • investiční poptávka - zlaté slitky, zlaté mince a investiční fondy navázané na zlato
 • poptávka centrálních bank - diverzifikace aktiv pomocí zlatých rezerv
 • poptávka po zlatých špercích
 • poptávka po zlatě z důvodu průmyslového využití - například elektronika, medicína atd.

Roste-li ceteris paribus poptávka po zlatě, roste cena zlata a opačně. Na poptávku po zlatě mají vliv následující veličiny:

 • americký dolar (USD) - oslabování USD je spojeno s růstem poptávky po zlatě (například snížení úrokových sazeb, důvěry v US ekonomiku apod.)
 • inflace - vyšší než mírný růst cenové hladiny zvyšuje poptávku po zlatě z důvodu ochrany před znehodnocením úspor
Dolar versus zlato

Nabídka zlata je z převážné části tvořena světovou těžbou zlata v dolech a zbývající část je doplněna recyklací již existujícího zlata. Objeví-li se nová naleziště zlata nebo efektivnější technologie těžby zlata vzroste jeho nabídka, která bude tlačit na pokles ceny zlata.

Zájemce o zlato s českými korunami bude navíc zajímat cena dolaru (USD) v českých korunách (CZK). Pokud koruna vůči dolaru ceteris paribus posiluje, je cena zlata v CZK příznivější a naopak.

Investice do zlata

Participovat na vývoji ceny zlata je možné nákupem fyzického zlata v podobě zlatých slitků a zlatých mincí. Investicí do finančních nástrojů navázaných na zlato v podobě zlatých ETFs (Exchange Traded Funds).

Existují i jiné možnosti investice do zlata jako je například pravidelné zlaté spoření s možností odběru zlatého slitku v závislosti na naspořené částce. Jedná se o nákup fyzického zlata s tím rozdílem, že investujete postupně nízkými částkámi stejně jako do podílových fondů.

Nebo nákup akcií těžařských společností, což můžete i prostřednictvím EFT.

Zlaté slitky

Nákup zlatých slitků je jedna z často využívaných možností, jak investovat do fyzického zlata. Zlaté slitky běžně koupíte v hmotnosti od 1 g do 1.000 g nebo v poměrech a násobcích trojské unce. Cena zlatého slitku přepočtená na jednu jednotku (gram) klesá s rostoucí hmotností. Hodnota zlatých slitků je závislá na vývoji ceny zlata v USD na světových trzích.

Zlaté slitky

Podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH jsou investiční zlaté slitky osvobozeny od daně z přidané hodnoty (§92 zákona). Za investiční zlato zákon považuje zlaté uzanční slitky připouštěné na trhy zlata, které mají:

 • vlastní číslo
 • ryzost zlata alespoň 995/1000
 • označení výrobce, ryzosti a hmotnosti

Spread je rozdíl mezi nákupní (ASK) a prodejní (BID) cenou zlata. Označení cen je nutno brát z pohledu prodejce. Zákazník nakupuje zlato za prodejní cenu obchodníka a prodává za nákupní cenu obchodníka. Spread je nákladová položka investice, která snižuje výnos investora. Proto je důležité, aby byl spread co nejnižší.

Při nákupu u obchodníka budete nakupovat zlaté slitky za spotové ceny zlata navýšené o tzv. premium. Premium je navýšení ceny o provize obchodníků a náklady na zpracování zlata do podoby slitku a mincí.

Naopak při prodeji investičního slitku je potřeba počítat se spreadem. Zákazník nakupuje u obchodníka za cenu PRODEJ, která je vyšší než cena NÁKUP při prodeji obchodníkovi. Je to stejné jako při nákupu valut a deviz v bance. Dalším nákladem mohou být poplatky účtované za úschovu zlata v trezorech bank a obchodníků.

Zlaté mince

Další kategorií jsou zlaté mince, které v porovnání s předchozí variantou nabízí uměleckou a sběratelskou hodnotu.

Pořídit si můžete zlaté zahraniční mince jako jsou American Eagle (USA), Maple Leaf (Kanada), Krugerrand (Jihoafrická republika) atd. Tyto mince se prodávají ve standardizovaných hmotnostech trojské unce. Ve světě mají tyto mince podstatně větší likviditu než je tomu u následujících mincí.

Další možností jsou zlaté pamětní mince vydávané Českou národní bankou. Tyto mince jsou atraktivní především pro numismatiky než pro investory do zlata. Česká národní banka vydává zlaté mince v rámci tematicky zaměřených cyklů s nominální hodnotou 5.000 Kč (dříve 2.000 Kč). Ražbu mincí provádí Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.

Ke každé pamětní minci je Českou národní bankou vydán certifikát osvědčující pravost mince včetně technických parametrů, jména autora a nákladu ražby. Právě náklad ražby je velmi důležitým faktorem, který má na cenu mince zásadní vliv. Mince jsou raženy ve dvou provedeních - běžná kvalita (ražební lesk) a špičková kvalita (proof).

Na následujícím obrázku je zlatá pamětní mince Rotunda ve Znojmě z roku 2001 ve špičkové kvalitě. Jde o první raženou minci v rámci cyklu Deset století architektury.

Zlatá pamětní mince Rotunda ve Znojmě Zlatá pamětní mince Rotunda ve Znojmě

Zdroj: Česká národní banka, ryzost zlata 999,9/1000, průměr mince 20 mm, váha 6,22 g

Mince byla ražena v nákladech 2.500 ks v běžné kvalitě a 3.000 ks ve špičkové kvalitě s emisními cenami 3.300 Kč pro běžnou kvalitu a 3.900 Kč pro špičkovou kvalitu. Katalogová cena (V. Novotný) byla v roce 2013 32.000 Kč pro běžnou kvalitu (zhodnocení 19,5 % p.a.) a 45.000 Kč pro špičkovou kvalitu (21,1 % p.a.). Je třeba zdůraznit, že mince byla první raženou mincí v rámci tematického cyklu, které bývají z pohledu růstu ceny nejúspěšnější.

Po cyklu Deset století architektury (2001 - 2005) následují cyklus Kulturní památky technického dědictví (2006 - 2010), cyklus Mosty (2011 - 2015) a aktuální cyklus Hrady (2016 - 2020).

I u pamětních mincí je nutné při nákupu počítat s navýšením cen o premium a při prodeji se spreadem. Na druhou stranu mohou být náklady vyváženy zajímavým růstem ceny v důsledku sběratelské poptávky. Své místo najdou nejen ve sběratelské sbírce, ale také v portfoliu investora v rámci diverzifikace, nebo jako dárek k narození dětí a jiným významným příležitostem.

Zákon o DPH považuje za investiční zlato také zlaté mince. Zlaté mince jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty při splnění následujících kritérií:

 • ryzost zlata je alespoň 900/1000
 • ražba mincí proběhla po roce 1800
 • jsou nebo byly v zemi původu zákonným platidlem
 • jejich cena nepřevyšuje o více než o 80 % cenu zlatého obsahu

Zlaté ETFs

ETFs jsou burzovně obchodované fondy (Exchange Traded Funds). Investiční společnost, která ETF fond spravuje, emituje akcie fondu, jejichž cena se ve stanovém poměru odvíjí od hodnoty podkladového aktiva. Podkladovým aktivem ETF může být například burzovní index, dluhopisy, komodity (zlato) apod.

Příklady komoditních ETF zaměřených na fyzické zlato jsou například SPDR Gold Trust, iShares Gold Trust a Physical Swiss Gold Shares, které kopírují spotovou cenu zlata. Tyto ETF nakupují zlato a drží v trezorech. Uvedené fondy můžete obchodovat na americké burze NYSE Arca.

ETFTickerManažerský poplatek
SPDR Gold TrustGLD0,40 %
iShares Gold TrustIAU0,25 %
Physical Swiss Gold SharesSGOL0,39 %

Výhody zlatých ETF spatřují především v možnosti koupit libovolné množství zlata, nemusíte si dělat starosti s jeho úschovou a mají nízké poplatky v porovnání s aktivně řízenými podílovými fondy.

Na následujícím grafu je zachycen vývoj tržní ceny zlata za trojskou unci a akcií emitovaných fondem SPDR Gold Trust v USD. Fond kopíruje cenu zlata s malými odchylkami. Ceny akcií fondu se prodávají za cca 1/10 tržní ceny zlata o hmotnosti trojské unce.

Cena zlata za 1 OZ a fondu SPDR Gold Trust (USD)

Zdroj: Kitco.com, Yahoo Finance

Prodejci zlata

Rozhodnete-li se investovat do zlata je potřeba zvážit výhody a nevýhody jednotlivých možností investování, porovnat nabídky od více prodejců a porozumět poplatkům s produktem spojené. V každém případě kupujte fyzické zlato pouze u renomovaných prodejců, kteří garantují deklarovanou ryzost zlata a výkup zlata.

Renomovanými prodejci fyzického zlata v České republice jsou například Česká mincovna, Zlaté mince a Golden Gate.

Česko-anglický slovník

 • zlatý slitek - gold bullion
 • zlatá pamětní mince - gold commemorative coin
 • zlaté ETF - gold-backed exchange traded fund

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
Nahoru