zpět na výpis    domů » makroekonomie » Model IS-LM: past likvidity

Model IS-LM: past likvidity

Publikováno: 9.12.2017

Model IS-LM: past likvidity

Past likvidity je keynesiánské pojetí křivky LM při velmi nízké úrokové míře. Jde o extrémní situaci, kdy je úroková míra tak nízká, že ekonomické subjekty preferují držbu peněz před dluhopisy, neboť očekávají její růst a pokles tržních cen dluhopisů. S poklesem tržních cen dluhopisů je spojen pokles bohatství.

Slovy modelu IS-LM se jedná o situaci, kdy se citlivost poptávky po reálných peněžních zůstatcích na nominální úrokovou míru limitně blíží k nekonečnu (h → ∞). To znamená, že ekonomické subjekty ze spekulačních důvodů absorbují jakékoliv zvýšení peněžní zásoby. Křivka LM je rovnoběžná s osou x.

Monetární politika

Pokud centrální banka zvýší nabídku reálných peněžních zůstatků například operacemi na volném trhu s úmyslem stimulovat ekonomiku, ekonomické subjekty toto zvýšení peněžní zásoby absorbují. Horizontální křivka LM se posune doprava, což nezpůsobí změnu reálného produktu ani úrokové míry. Centrální banka nemůže v této situaci zvýšit reálný produkt a zaměstnanost. Monetární expanze je v pasti likvidity neúčinná.

Monetární expanze v pasti likvidity

Fiskální politika

Fiskální expanze v podobě zvýšení vládních výdajů například na výstavu nových tras podzemní dráhy zvýší reálný produkt a zaměstnanost. Efekt vytěsnění soukromých investic a spotřeby je nulový, protože nedochází k růstu úrokové míry (i0 = i1). Fiskální expanze je v pasti likvidity maximálně účinná.

Fiskální expanze v pasti likvidity

Multiplikátory fiskální a monetární politiky

V úvodu kapitoly bylo uvedeno, že koeficient spekulační poptávky po peněžních zůstatcích se v pasti likvidity limitně blíží k nekonečnu (h → ∞). Proto musíme multiplikátory upravit na podmínky pasti na likviditu pomocí limity funkce.

Multiplikátor fiskální politiky má následující tvar

Model IS-LM: multiplikátor fiskální politiky

Multiplikátor fiskální politiky je v pasti likvidity roven jednoduchému výdajovému multiplikátoru α.

Model IS-LM: multiplikátor fiskální politiky v pasti likvidity

Multiplikátor monetární politiky je dán výrazem

Model IS-LM: multiplikátor monetární politiky

Protože je monetární politika v pasti likvidity neúčinná je její multiplikátor roven nule.

Model IS-LM: multiplikátor monetární politiky v pasti likvidity

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
  • ČERNÁ, B.: Matematika - lineární algebra. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2007, Brno. Páté nezměněné vydání, 130 stran. ISBN 978-80-7375-080-0
  • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
  • PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J.: Makroekonomie - cvičebnice. MELANDRIUM 2003, Slaný. Druhé vydání, 379 stran. ISBN 80-86175-23-5
  • REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press 2004, Praha. Třetí vydání, 634 stran. ISBN 80-7261-031-7
Nahoru