zpět na výpis    domů » finance » Model CAPM a koeficient beta příklady

Model CAPM a koeficient beta příklady

Publikováno: 8.2.2018

Model CAPM a koeficient beta příklady

Vzorce pro řešení následujících příkladů včetně teoretických základů koeficientu beta a modelu CAPM najdete v předchozích kapitolách.

Beta a model CAPM v praxi

Na akciové burze je obchodováno 5 společností. Bezrizikové aktivum vynáší 4 % ročně (σf = 0 %) a očekávaná výnosnost akciového trhu je 8 % (σM = 9,6 %). Úkolem analytika je na základě očekávaných výnosností zjistit ocenění akcií a doporučit investorům akcie vhodné k nákupu. Analytik postupuje následujícími dílčími kroky:

1) výpočte βi akcií na základě znalosti kovariance s trhem (σiM)
2) výpočte βi akcií na základě znalosti korelace s trhem (ρiM)
3) výpočte očekávané rovnovážné výnosnosti akcií [E(ri)]
4) sestaví přímku SML
5) výpočte αi akcií a poskytne investiční doporučení klientům investiční společnosti

Výpočty jsou založeny na daných číselných charakteristikách akcií v následující tabulce - skutečná výnosnost akcií (ri), směrodatná odchylka (σi) a kovariance akcie s trhem (σiM)

Model CAPM a beta - zadání příkladu

Ad 1) kovarianční verze bety

Model CAPM a kovarianční beta

Následující tabulka obsahuje vypočtenou betu pro všech 5 akciových titulů.

Model CAPM a beta - kovarianční verze bety

Ad 2) korelační verze bety

Model CAPM a korelační beta

Pomocí korelační verze bety jsme logicky dospěli ke stejným výsledkům jako v předchozím případě. Nezávisí tedy na vybrané metodě výpočtu.

Model CAPM a beta - korelační verze bety

Ad 3) výpočet rovnovážné výnosnosti akcií E(ri)

Rovnovážný výnos pomocí model CAPM

Model CAPM a beta - rovnovážné výnosnosti akcií

Ad 4) přímka SML

Přímka SML je dána průsečíky bodů [βf, rf] a [βm, rm]. Lze jí sestavit v MS Excelu pomocí bodového grafu a přidáním lineárního trendu. Lineární trend je prodloužen o 1,5 periody vpřed a zaškrtnuta možnost zobrazení lineární rovnice.

Body na přímce SML přestavují správně oceněné akcie, body nad přímkou představují podhodnocené akcie a body pod přímkou představují nadhodnocené akcie.

Model CAPM a beta - přímka SML

Ad 5) alfa a investiční doporučení

Alfa a investiční doporučení

V rámci teorie modelu CAPM by analytik doporučil k nákupu akcie A, E a D. Naopak akcii B by doporučil prodat a akcii C dále držet v investičním portfoliu.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru