zpět na výpis    domů » finance » Spoření na spořícím účtu

Spoření na spořícím účtu

Publikováno: 4.5.2017

Spoření na spořícím účtu

Spořící účet je vkladový účet, který slouží ke zhodnocení přebytečných peněžních prostředků. Nabízí vyšší úročení než běžné účty při nízké úrovni rizika a vysoké likviditě. Vklady na spořících účtech jsou pro případ bankrotu banky pojištěny (zákon č. 21/1992 Sb. o bankách).

Vklady na spořících účtech nejsou vázané na uplynutí pevně stanovené lhůty jako například vklady na termínovaných účtech. Vedení spořícího účtu a transakce s ním spojené jsou většinou zdarma.

V přechozí kapitole je popsán postup, jak na základě efektivní úrokové sazby vybrat spořící účet. Dále střadatelé zajímá, kolik za určité časové období uspoří, nebo kolik musí spořit, aby dosáhli určité výše naspořéné částky (cílové částky).

Spořením se obecně rozumí pravidelné ukládání peněžní částky po určité časové období. Pro jednoduchost budeme předpokládat pravidelné spoření, kdy střadatel odkládá na spořící účet stále stejnou částku (např. 2.000 Kč). Na tomto principu pravidelnosti funguje například penzijní připojištění a stavební spoření.

Spoření na spořícím účtu

U spoření se rozlišuje se spoření předlhůtní a polhůtní. V případě předlhůtního spoření jsou vklady ukládány na začátku daného období

Vzorec pro předlhůtní spoření

Zatímco v případě polhůtního spoření jsou vklady ukládány na konci daného období

Vzorec pro polhůtní spoření

S ... naspořená částka, x ... výše úložky, m ... počet úložek za úrokové období, i ... nominální úroková sazba, n ... počet úrokových období

Rozdíl mezi předlhůtním a polhůtním spořením je ve znaménku (červená barva). V případě předlhůtního období je první úložka úročena o jedno období déle než u polhůtního spoření.

Klíčovou úlohu při výpočtech hraje frekvence připisování úroků (formát úrokového období). Parametry m, i a n je vždy nutné upravit dle frekvence připisování úroků.

Výpočet naspořené částky (S)

Pan Příhoda chce ukládat 20 % svého příjmu každý měsíc na spořící účet. Jeho čistý měsíční příjem je 23.000 Kč. Banka nabízí roční úrokovou sazbu 2,5 % s měsíční frekvencí připisování úroků. Sazba daně z úrokových příjmů je 15 %. Kolik bude mít pan Příhoda naspořeno na konci 5. roku při polhůtním spoření?

Prvním krokem je přepočet roční úrokové sazby na měsíční podle měsíční frekvence připisování úroků

Přepočet úrokové sazby

Banka připisuje na spořící účet čisté úroky. Proto musíme ještě úrokovou sazbu očistit o daň z příjmů

Čistá úroková sazba

Pan Příhoda bude měsíčně ukládat 4.600 Kč

Výpočet naspořené částky

Po 5 letech polhůtního spoření bude mít pan Příhoda naspořeno 290 925 Kč po odečtení daní z úrokových výnosů. Naspořená částka se skládá z úložek ve výši 276 000 Kč a připsaných úroků ve výši 14 924 Kč.

Spoření na spořícím účtu

Výpočet pravidelné úložky (x)

Pan Příhoda chce mít za 2 roky naspořeno 120.000 Kč jako rezervu na neočekávané výdaje. Banka nabízí spořící účet s roční úrokovou sazbou 2,5 % a měsíční frekvencí připisování úroků. Sazba daně z úroků činí 15 %. Kolik bude střadatel měsíčně spořit při předlhůtním spoření?

Úpravy úrokové sazby jsou stejné jako v předchozím případě, tj. přepočet na měsíční úrokovou sazbu a očistění o daň z příjmů.

Výpočet naspořené částky

Pan Příhoda bude na spořící účet odkládat 4.890 Kč měsíčně, aby za 2 roky dosáhnul cílové částky 120.000 Kč.

Česko-anglický slovník

 • úspory - savings
 • spořící účet - savings account
 • vkladový účet - deposit account
 • pravidelný vklad - regular deposit
 • bankovní poplatky - bank fees
 • účet bez poplatků - free of charge account
 • šetřit - save up
 • šetřit na dovolenou - save up for a holiday
 • založit si spořící účet u banky - open a savings account at a bank
 • mít účet v bance - have an account with a bank
 • mít tučné konto - have a fat bank account
 • úroky byly připsány na účet - interests have been credited to the account

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
 • KAŠPAROVSKÁ, V.: Banky a komerční obchody. MARREAL SERVIS 2010, Kravaře. První vydání, 172 stran. ISBN 978-80-254-6779-4
 • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. GRADA Publishing 2003, Praha. Čtvrté rozšířené vydání, 260 stran. ISBN 80-247-0473-0
Nahoru