Makroekonomie

Makroekonomie studuje ekonomiku z pohledu celku. Popisuje vztahy mezi ekonomickými veličinami na agregátní úrovni (HDP, inflace, nezaměstnanost, peněžní zásoba, devizový kurz apod.) a snaží se vysvětlit faktory, které jejich výši a dynamiku determinují.

V kurzu makroekonomie se seznámíte se zakonitostmi ekonomie na makroekonomické urovni, které jsou vyčerpávajícím způsobem znázorněny graficky a demonstrovány na příkladech k procvičení.

Výpis všech článků

Nahoru