Statistika a ekonometrie

Statistika a ekonometrie jsou spolu těsně svázány. Obě disciplíny se používají k modelování kvantitativních vztahů mezi veličinami.

Ekonometrie využívá poznatků z ekonomické teorie, které pomocí statistiky a matematiky kvantifikuje. Umožňuje modelovat ekonomické vztahy, kvantifikovat jejich sílu a testovat významnost modelů. Ekonometrické modely se používají k prognózám makroekonomických veličin hospodářské politiky.

Výpis všech článků

Nahoru