Podnikové finance a finanční analýza podniku

Podnikové finance se nezabývají ničím jiným než financemi a financováním podnikových činností. Předmětem podnikových financí jsou především způsoby financování podnikových aktiv, stanovení optimální kapitálové struktury, oceňování podniku, finanční vztahy s vnějším okolím, hodnocení výkonnosti apod.

Finanční analýza podniku slouží ke zjištění finančního zdraví na základě ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity a ukazatelů kapitálového trhu. Je základem pro výpočet tržní hodnoty podniku při jeho prodeji, identifikaci rizik pro potenciální investory nebo zjistění solventnosti pro obchodní partnery a banky. V neposlední řadě slouží vlastníkům podniku pro hodnocení úspěšnosti jejich podnikání.

Výpis všech článků

Nahoru