zpět na výpis    domů » statistika » Základní statistické veličiny v MS Excel

Základní statistické veličiny v MS Excel

Publikováno: 1.5.2017

Základní statistické veličiny v MS Excel

Pro zjištění popisných statistik sledované veličiny se používají střední hodnota, rozptyl, špičatost, šikmost apod. Tabulkový kalkulátor MS Excel umožňuje rychlý a snadný výpočet uvedených chakteristik.

Popisná statistika se v MS Excel 2003 nachází v Nástrojích → Analýza dat. V novějších verzích MS Excel je Analýza dat na kartě Data. Pokud jste doplněk Analýza dat neobjevili, tak není nainstalovaný.

Prvním krokem je zadání vstupní a výstupní oblasti dat, zaškrtnout dvoupolohový přepínač Popisky v prvním řádku a Celkový přehled (viz obrázek).

Druhým způsobem výpočtu základních statistických veličin jsou statistické funkce. Argumentem těchto funkcí je vybraná oblast dat.

Základní statistické funkce v MS Excelu
Název funkceVzorec
Aritmetický průměr=PRŮMĚR()
Medián=MEDIAN()
Modus=MODE()
Výběrová směrodatná odchylka=SMODCH.VÝBĚR()
Výběrový rozptyl=VAR.VÝBĚR()
Špičatost=KURT()
Šikmost=SKEW()
Minimum=MIN()
Maximum=MAX()
Součet=SUMA()
Počet=POČET()

Rozptyl a směrodatná odchylka základního souboru mají vzorce VAR() a SMODCH().

Praktické využití základní statistiky

Popisné statistiky je možné využít například pro zjištění historické výnosnosti a volatility akcie.

Směrodatná odchylka (σ) je standardně používána k výpočtu volatility finančního aktiva ex post a aritmetický průměr (μ) k výpočtu průměrné výnosnosti.

Předpokládejme, že výnosnost akcie podléhá normálnímu rozdělení. Tento předpoklad umožňuje sestavit interval pravděpodobného vývoje ceny akcie. V intervalu dvou směrodatných odchylek okolo střední hodnoty <μ - 2σ; μ + 2σ> leží přibližně 95 % hodnot sledované veličiny.

Pravděpodobný interval výnosnosti akcie
Statistická veličinaSymbolHodnota
Průměrná roční výnosnost akcieμ4,54 %
Výběrová směrodatná odchylkaσ5,97 %
Dvojnásobná směrodatná odchylka11,93 %
Horní mez intervaluμ + 2σ16,47 %
Dolní mez intervaluμ - 2σ-7,39 %

Roční výnosnost by se mohla s 95% pravděpodobností pohybovat na intervalu ⟨-7,39 %, 16,47 %⟩.

Vypočtený interval naznačuje možné riziko ztráty a výnosový potenciál. Jedná se však o statistiky vypočtených z historických dat. Budoucnost se může od minulosti značně lišit.

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
  • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J., FISCHER, J.: Statistika pro ekonomy. Profesional publishing 2007, Praha. Osmé vydání, 415 stran. ISBN 978-80-86946-43-6
  • KOHOUT, P., HLUŠEK, M.: Peníze, výnosy a rizika. Příručka investiční strategie. Ekopress 2002, Praha. Druhé rozšířené vydání, 214 stran. ISBN 80-86119-48-3
Nahoru