zpět na výpis    domů » statistika » Popisná statistika ve financích

Popisná statistika ve financích

Publikováno: 1.5.2017

Popisná statistika ve financích

Popisná (též deskriptivní) statistika slouží k popisu vlastností výběrového souboru dat. Frekventovanou statistikou je například průměrná hrubá mzda v České republice (dále medián a modus), kterou publikuje Český statistický úřad. Obecně jsou popisnými statistikami výběrového souboru dat střední hodnota, míra variability, špičatost, šikmost apod.

Výpočet popisných statistik na papíře je při velkém rozsahu dat zdlouhavý. Tabulkový kalkulátor MS Excel nabízí rychlý a snadný výpočet uvedených charakteristik pomocí doplňku Analytické nástroje a statistických funkcí.

Doplněk Analytické nástroje

Nástroj Popisná statistika je součástí doplňku Analytické nástroje. V novějších verzích Excelu 2007 a výše jej najdete na kartě DataAnalýza dat. Pokud není doplněk k dispozici je nutné jej aktivovat na kartě Soubor → Možnosti → Doplňky. Více k aktivaci doplňku Analytické nástroje doporučuji článek Analytický nástroj Regrese.

Nástroj Popisná statistika

Máte-li vyřešen předchozí krok, pokračujte stiskem tlačítka Analýza dat na kartě Data. V okně Analýza dat vyberte nástroj Popisná statistika.

Analýza dat v MS Excel

Vyplňte vstupní (oblast s časovou řadou) a výstupní oblasti dat (místo určení), zaškrtnete dvoupolohový přepínač pro zobrazení popisků v prvním řádku a celkový přehled.

Nástroj Popisná statistika

Na následujícím obrázku je výsledek nástroje Popisná statistika.

Popisná statistika v MS Excel

Statistické funkce

Dalším způsobem výpočtu popisných statistik výběru dat jsou excelovské statistické funkce. Všechny následující funkce mají pouze jeden argument, kterým je vybraná oblast dat.

Základní statistické funkce v MS Excelu
Název funkceVzorec
Aritmetický průměr=PRŮMĚR()
Medián=MEDIAN()
Modus=MODE()
Výběrová směrodatná odchylka=SMODCH.VÝBĚR()
Výběrový rozptyl=VAR.VÝBĚR()
Špičatost=KURT()
Šikmost=SKEW()
Minimum=MIN()
Maximum=MAX()
Součet=SUMA()
Počet=POČET()

Pro výpočet rozptylu a směrodatné odchylky základního souboru se používají funkce VAR() a SMODCH().

Popisná statistika v praxi

Ve finanční praxi je možné popisnou statistiku využít například pro zjištění historické výnosnosti a volatility akcie, a stanovení intervalu pravděpodobného výnosu.

Ke kvantifikaci historické volatility finančního aktiva se standardně používá směrodatná odchylka σ. K výpočtu historické průměrné výnosnosti aktiva se používá prostý aritmetický průměr μ.

Předpokládejme, že výnosnost akcie podléhá normálnímu rozdělení. Tento předpoklad umožňuje sestavit interval pravděpodobné výnosnosti akcie. V intervalu dvou směrodatných odchylek okolo střední hodnoty ⟨μ - 2σ, μ + 2σ⟩ leží přibližně 95 % hodnot sledované veličiny.

Předpokládejme průměrnou roční výnosnost akcie 4,54 % a roční volatilitu 5,97 %.

Pravděpodobný interval výnosnosti akcie
PopisSymbolHodnota
Výnosnostμ4,54 %
Volatilitaσ5,97 %
Dvojnásobná směrodatná odchylka11,93 %
Horní mez intervaluμ + 2σ16,48 %
Dolní mez intervaluμ - 2σ-7,40 %

Na základě historických dat by se roční výnosnost mohla s 95% pravděpodobností pohybovat v intervalu ⟨-7,40 %, 16,48 %⟩.

Interval pravděpodobného výnosu naznačuje potenciální riziko ztráty a výnosový potenciál. Jedná se však o statistiky vypočtené z historických dat. Mechanické protahování minulosti do budoucnosti může vést k chybným závěrům a ztrátám.

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
  • CYHELSKÝ, L., KAHOUNOVÁ, J., HINDLS, R.: Elementární statistická analýza. Management Press 2001, Praha. Druhé doplněné vydání, 319 stran. ISBN 80-7261-003-1
  • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J., FISCHER, J.: Statistika pro ekonomy. Profesional publishing 2007, Praha. Osmé vydání, 415 stran. ISBN 978-80-86946-43-6
  • KOHOUT, P., HLUŠEK, M.: Peníze, výnosy a rizika. Příručka investiční strategie. Ekopress 2002, Praha. Druhé rozšířené vydání, 214 stran. ISBN 80-86119-48-3
Nahoru