zpět na výpis    domů » finance » Význam a výpočet reálné úrokové sazby

Význam a výpočet reálné úrokové sazby

Publikováno: 27.10.2017

Význam a výpočet reálné úrokové sazby

Reálná úroková sazba je důležitý indikátor střadatele a investora, který informuje o reálném zhodnocení prostředků a změny kupní síly.

Reálná úroková sazba je rovna nominální (peněžní) úrokové sazbě očištěné o očekávanou (ex ante) nebo skutečnou (ex post) míru inflace. Vztah mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou definuje Fisherova rovnice.

Fisherova rovnice

Fisherova rovnice

i ... nominální úroková sazba
ir ... reálná úroková sazba
Π ... sazba inflace

Nominální versus reálná úroková sazba

Jak již bylo zmíněno výše, ke zjištění reálného výnosu z investice nebo bankovního depozita je třeba pracovat s reálnou úrokovou sazbou.

Nominální úroková sazba měří výnos v korunách na jednotku investované koruny za určité časové období (nejčastěji rok). Ceny statků a služeb v ekonomice se však mění v důsledku inflace. Inflace snižuje kupní sílu peněz a zkresluje dosažené zhodnocení.

Reálné úrokové sazby v procentech

Proto se pracuje s reálnou úrokovou sazbou, která měří výnosy z investovaného kapitálu ve formě statků a služeb místo peněžních jednotek. Reálná úroková sazba představuje úrok, který udává, kolik statků a služeb si reálně můžeme koupit.

Odvození vzorce pro výpočet reálné úrokové sazby

Ke vzorci pro výpočet reálné úrokové sazby se dostaneme přes výpočet reálného zhodnocení kapitálu. První vzorec počítá budoucího reálnou hodnotu investovaného kapitálu (FV) úročením počátečního kapitálu (PV) nominální úrokovou sazbou (i) a diskontováním mírou inflace (π).

Reálná budoucí hodnota kapitálu

Druhým způsobem je úročení počátečního kapitálu přímo reálnou úrokovou sazbou.

Reálná budoucí hodnota kapitálu

Oba uvedené vzorce vedou ke stejnému výsledku. Jejich vzájemnou úpravou získáme následující vzorec pro výpočet reálné úrokové sazby (ir).

Výpočet reálné úrokové sazby

Pro velmi nízkou sazbu inflace lze použít pro odhad reálné úrokové sazby výše uvedenou Fisherovu rovnici.

Vysoké nominální úrokové sazby v ekonomice nemusejí nutně znamenat vysoké reálné úrokové výnosy či náklady. Vysoké úrokové sazby mohou být doprovázeny vysokou mírou inflace.

Příklady na výpočet reálné úrokové sazby

Příklad 1
Jaká je reálná úroková sazba, pokud banka nabízela na jednoleté depozitum roční úrokovou sazbu 8 % a skutečná roční míra inflace byla 3 %.

Výpočet reálné úrokové sazby

Klient banky uložil na roční termínový vklad 1 spotřební koš statků a služeb v hodnotě 1 000 Kč. Po roce jeho reálná kupní síla vzrostla o 4,85 %, takže si může koupit více než 1 spotřební koš (1049/1000 = 1,049 spotřebních košů).

Příklad 2
Jaká je reálná úroková sazba, pokud banka nabízela na jednoleté depozitum roční úrokovou sazbu 8 % a skutečna roční míra inflace byla 10 %.

Výpočet reálné úrokové sazby

Reálná kupní síla poklesla, neboť si klient banky může koupit méně než 1 spotřební koš (982/1000 = 0,982 spotřebních košů).

Závěr

Kladná reálná úroková sazba představuje reálné zhodnocení uložených prostředků a růst kupní síly. Naopak záporná reálná úroková sazba představuje reálné znehodnocení uložených prostředků a pokles kupní síly.

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

  • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. GRADA Publishing 2003, Praha. Čtvrté rozšířené vydání, 260 stran. ISBN 80-247-0473-0
  • REJNUŠ, O.: Peněžní ekonomie (Finanční trhy). Vysoké účetní technické v Brně. Fakulta podnikatelská 2008, Brno. Vydání čtvrté aktualizované, 352 stran. ISBN 978-80-214-3703-6
  • REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press 2004, Praha. Třetí vydání, 634 stran. ISBN 80-7261-031-7
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru