zpět na výpis    domů » excel » Funkce LARGE(), POZVYHLEDAT() a INDEX()

Funkce LARGE(), POZVYHLEDAT() a INDEX()

Publikováno: 22.7.2017

Funkce LARGE(), POZVYHLEDAT() a INDEX()

Dnešní příspěvek věnuji poměrně frekventovaným vyhledávácím funkcím POZVYHLEDAT() a INDEX() a statistické funkci LARGE().

Praktická aplikace funkcí spočívá ve vyhledání požadované hodnoty ve zvolené oblasti dat a k ní přirazení souvisejících hodnot nacházejících se na stejném řádku.

Funkce LARGE()

Funkce patří do kategorie statistických funkcí a jejím úkolem je vrátit k-tou největší hodnotu ve vybrané oblasti dat. Syntaxe funkce je zcela triviální

=LARGE(pole; k)

Parametr Pole zahrnuje vybranou oblast dat a do parametru k se zadává požadované pořadí hledané hodnoty.

Funkce POZVYHLEDAT()

Funkce vyhledá pozici hledané hodnoty ve vybrané oblasti dat. Jinými slovy vrátí číslo řádku, ve kterém se nachází hledaná hodnota v rámci vybrané oblasti dat.

=POZVYHLEDAT(co; prohledat; [shoda])

Parametr Co slouží k zadání hledané hodnoty a do parametru Prohledat se zadává oblast určená k prohledání. Poslední parametr funkce je volitelný a určuje shodu hledané hodnoty s hodnotou v prohledávané oblasti (1 = nejbližší hodnota hledané hodnoty zleva, 0 = přesná shoda, -1 = nejbližší hodnota hledané hodnoty zprava).

Funkci můžeme využít v kombinaci s předchozí funkcí. Může nás například zajímat pozice nejvyšší hodnoty ve vybrané oblasti dat

=POZVYHLEDAT(LARGE(oblast_dat; 1); oblast_dat; 0)

Anglickým ekvivalentem funkce je MATCH(lookup_value; lookup_array; [match_type]).

Funkce INDEX()

Užitečnost funkce spočívá v tom, že vrátí hodnotu z vybrané oblasti dat, která je dána průsečíkem sloupce a řádku.

=INDEX(pole; řádek; [sloupec])

Aplikace funkcí

K dispozici máme uzavírací ceny (close) akcie PEGAS NONWOVENS SA, která je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Úkolem finančního analytika je vyhledat 3 nejvyšší hodnoty kurzu akcie ve sledovaném období včetně přiřazení doplňující informace, kdy bylo kurzů dosaženo.

Můžeme využít složitější variantu, tj. kombinace všech funkcí v jednom zápisu

=INDEX(B5:D26; POZVYHLEDAT(LARGE(D5:D26; 1); D5:D26; 0); 2)

Pro lepší pochopení funkcí doporučuji vyzkoušet každou funkci samostatně jako na následujícím obrázku

Funkce LARGE, POZVYHLEDAT a INDEX

Funkce LARGE() s k = 1 vyhledá nejvyšší hodnotu kurzu akcie ve vybrané oblasti dat. Funkce POZVYHLEDAT() zjistí číslo řádku, na kterém se nejvyšší hodnota nachází. A nakonec funkce INDEX() vyhledá datum, kdy bylo dosaženo nejvyššího kurzu v průsečíku sloupce 2 vybrané oblasti a čísla řádku zjištěného funkcí POZVYHLEDAT(). Buňky s datumy je potřeba naformátovat na datum.

Analogický by se postupovalo pro všechny další nejvyšší hodnoty v pořadí.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použitých zdrojů
Nahoru