zpět na výpis    domů » excel » Funkce COUNTIF() a COUNTIFS()

Funkce COUNTIF() a COUNTIFS()

Publikováno: 14.3.2018

Funkce COUNTIF() a COUNTIFS()

Základní použití funkce COUNTIF() již bylo představeno v předchozím v článku Ověření dat: vlastní filtr. Dnes si ukážeme kombinace funkce se zástupnými znaky typu ? a *, a rozšíření funkce na více kritérií.

Funkci COUNTIF() najdete v kategorii statistických funkcí. Funkce jsou case sensitive, což znamená, že nerozlišuje velká a malá písmena.

Funkce COUNTIF()

Funkce vrací počet buněk, které splňují jedno jediné kritérium. Syntaxe funkce je velmi jednoduchá

=COUNTIF(oblast; kritérium)

Parametr Oblast obsahuje rozsah buněk, které mají být testovány. Na základě parametru Kritérium jsou pak testovány buňky zahrnuté ve zvoleném rozsahu buněk.

Příklady užití funkce

Například počet buněk s hodnotou přesahující 1.000 Kč získáme zápisem

=COUNTIF(oblast_buněk; ">1000")

Málo vyúžíváným způsobem je kombinace funkce se zástupnými znaky. Například znak otazníku ? reprezentuje libovolný znak. Následující zápis vrátí počet buněk, které obsahují přesně 5 znaků

=COUNTIF(oblast_buněk;"?????")

Pomocí hvězdičky * nahradíme část textu. Počet buněk, které začínají písmenem a získáme zápisem

=COUNTIF(oblast_buněk;"a*")

Uvedené kombinace se zástupnými znaky si můžeme vyzkoušet na několika jednoduchých příkladech

Kombinace funkce COUNTIF() a zástupných znaků v excelu

Ve žlutém sloupci jsou spočteny buňky s hodnou větší než 1.000. Červený sloupec počítá buňky, jejichž hodnoty nezačínají na písmeno a. Modrý sloupec počítá buňky, které začínají na písmeno p bez ohledu na velké nebo malé počáteční písmeno. V zeleném sloupci je vyhodnocen počet buněk, které mají přesně 5 znaků, přičemž funkce nebere v úvahu číslice.

Funkce COUNTIFS()

Funkce je nadstavbou jednokriteriální funkce COUNTIF(). Její výhodou je, že umí testovat hodnoty buněk na základě jediného kritéria a také na základě více kritérií současně

=COUNTIFS(oblast_kritérií1; kritérium1; [oblast_kritérií2; kritérium2] ...)

Význam argumentů funkce je totožný jako v předchozím případě, avšak zde již pracujeme s tolika rozsahy buněk, kolik máme zvolených kritérií. Argumenty funkce v hranatých závorkách nejsou povinné.

Například následující zápis funkce vrátí počet nákupů s částkou překračující 1.000 Kč realizovaných pouze v dubnu

=COUNTIFS(oblast_buněk_1; ">1000"; oblast_buněk_2; "duben")

Testování buněk v praxi

Následující tabulka obsahuje palivové a nepalivové nákupy zákazníků v mezinárodní síti čerpacích stanic. Úkolem je získat počty buněk na základě zvolených kritérií.

V prvním případě nás zajímá počet transakcí, které obsahují produkt Diesel. Protože se jedná pouze o jedno kritérium můžeme použít jednokriteriální i vícekriteriální funkci. Modrá barva označuje oblast dat C9:C29 a zvolené kritérium Diesel.

Použití funkcí COUNTIF() a COUNTIFS() v MS Excel

Funkce vrátí číslo 8, tj. počet nákupů produktu Diesel (viz sloupec Výsledek).

Do funkce přidáme 2. kritérium, a to je, kolik transakcí typu Diesel bylo realizováno na Slovensku. Nyní již musíme použít vícekriteriální funkci COUNTIFS(). Žlutá barva označuje druhou oblast dat s kódem země a druhé kritérium.

Použití funkcí COUNTIF() a COUNTIFS() v MS Excel

Výsledkem je číslo 3, které říká, že na Slovenku proběhly 3 nákupy s produktem Diesel.

A posledním 3. kritériem se omezíme pouze na nákupy Diesel na Slovensku s částkou přesahující 1.200 Kč.

Použití funkcí COUNTIF() a COUNTIFS() v MS Excel

Na Slovensku byly realizovány 2 nákupy produktu Diesel s částkou přesahující 1.200 Kč.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru