zpět na výpis    domů » slovnik » Rozvaha

Rozvaha

Rozvaha je finanční výkaz společnosti, který poskytuje informace o stavu a struktuře aktiv a zdrojích financování k určitému datu.

Po technické stránce rozvaha obsahuje aktivní a pasivní stranu, přičemž suma aktiv se musí rovnat sumě vlastního kapitálu a dluhů. Aktivní strana rozvahy obsahuje majetek strukturovaný na fixní a oběžná aktiva. Pasivní strana zahrnuje zdroje financování aktiv, tj. vlastní a cizí kapitál.

Vlastní kapitál zahrnuje kapitál, který do společnosti vložili vlastníci (akcionáři), kapitálového fondy, nerozdělené zisky minulých let a zisk běžného období. Cizí neboli věřitelský kapitál zahrnuje bankovní úvěry a emitované dluhopisy, závazky z obchodních vztahů a závazky vůči státních institucím.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru