zpět na výpis    domů » slovník » Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt je klíčový ukazatel výkonnosti ekonomiky. Měří peněžní hodnotu finálních výrobků a služeb vyrobených všemi výrobními faktory (práce, půda, kapitál, technologie), které působí na území daného státu. Jedná se o tokovou veličinu, která je zpravidla měřena za období jednoho roku. Nejčastěji se vyjadřuje jako meziroční tempo růstu v procentech.

HDP můžeme vyjádřit například jako sumu agregátních výdajů za jednotlivé sektory ekonomiky

Výdajová metoda měření HDP

C ... výdaje domácnosti na konečnou spotřebu, I ... hrubé investiční výdaje firem, G ... vládní výdaje na nákup výrobků a služeb, NX ... čistý export zboží a služeb

Česko-anglický slovník

  • hrubý domácí produkt - gross domestic product (GDP)
  • spotřeba - consumption (C)
  • investice - investment (I)
  • vládní výdaje - government spending (G)
  • čistý export - net export (NX)

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru