zpět na výpis    domů » statistika » Statistické a matematické funkce v MS Excel

Statistické a matematické funkce v MS Excel

Publikováno: 18.4.2017

Statistické a matematické funkce v MS Excel
 • A
  • ABS() ... absolutní hodnota
 • C
  • CORREL() ... korelační koeficient
  • COVAR() ... kovariance základního souboru ve verzi MS Excel 2003
  • COVARIANCE.P() ... kovariance základního souboru od verze MS Excel 2007 (n > 30)
  • COVARIANCE.S() ... výběrová kovarinace od verze MS Excel 2007 (n < 30)
 • F
  • FDIST() ... hladina významnosti odhadnutého regresního modelu
  • FINV() ... tabelovaná hodnota F-testu
 • G
  • GEOMEAN() ... geometrický průměr
 • I
  • INTERCEPT() ... absolutní člen regresní přímky
  • INVERZE() ... vrátí inverzní matici k vybrané matici (maticová funkce)
 • K
  • KURT() ... koeficient špičatosti
 • L
  • LINREGRESE() ... odhad regresního modelu včetně testovacích statistik (maticová funkce)
 • M
  • MAX() ... maximální hodnota
  • MEDIAN() ... medián
  • MIN() ... minimální hodnota
  • MODE() ... modus
 • P
  • POCET() ... četnost hodnot
  • PRUMER() ... aritmetický průměr
 • R
  • RANDBETWEEN() ... generování náhodných čísel ze zvoleného intervalu
 • S
  • SKEW() ... koeficient šikmosti
  • SLOPE() ... sklon regresní přímky
  • SMODCH() ... směrodatná odchylka základního souboru
  • SMODCH.VÝBĚR() ... výběrová směrodatná odchylka
  • SUMA() ... součet hodnot
  • SOUČIN.MATIC() ... součin dvou matic (maticová funkce)
 • T
  • TDIST() ... hladina významnosti odhadnutého parametru regresního modelu
  • TINV() ... tabelovaná hodnota t-testu
  • TRANSPOZICE() ... změní sloupcový vektor (matici) na řádkový a obráceně (maticová funkce)
 • V
  • VAR() ... rozptyl základního souboru
  • VAR.VÝBĚR() ... výběrový rozptyl

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru