zpět na výpis    domů » slovnik » Rentabilita aktiv

Rentabilita aktiv

Rentabilita aktiv je poměrový ukazatel finanční analýzy, který měří celkovou efektivnost podnikání. Označuje se zkratkou ROA z anglického Return on Assets a překládá se také jako výnos na aktiva.

Hraje důležitou roli při hodnocení vlivu zadlužení na výnos pro vlastníky a optimalizaci kapitálové struktury podniku. Ukazatel měří efektivitu využívání aktiv managementem ke zhodnocování vloženého kapitálu vlastníky a věřiteli a vyjadřuje schopnost vytvářet nové zdroje.

V základní podobě se počítá jako poměr zisku po zdanění na celková aktiva. Pro mezipodnikové srovnání se pak používá poměr zisku EBIT na celková aktiva.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru