zpět na výpis    domů » excel » Větvení kódu ve VBA

Větvení kódu ve VBA

Publikováno: 7.6.2017

Větvení kódu ve VBA

Větvení kódu na základě bloku if ... Else ... End if se používá v případech, kdy se má vykonat příkaz nebo skupina příkazů při splnění stanovené podmínky.

Blok If ... Else ... End if

Option Explicit

Sub podminka()

If podmínka Then
jestliže je podmínka PRAVDA, tak vykonej tyto příkazy
   
Else
jestliže je podmínka NEPRAVDA, tak vykonej tyto příkazy
   
End if

End Sub

Podmínek může být v bloku více. Zápis se pak mění na If ... ElseIf ... End If.

Testování hodnoty v buňce

Praktická aplikace spočívá v otestování hodnoty v buňce. Do proměnné cislo je vložen obsah buňky A1 a dále je odkazováno na tuto buňku pomocí vlastnosti Selection. Procedura vyhodnotí obsah buňky do vedlejší buňky vypíše hlašku.

V příkladu jsou použity funkce isEmpty() a isNumeric(), které vracejí logickou hodnotu TRUE nebo FALSE. Funkce isEmpty() testuje, zda je buňka prázdná či nikoliv. Funkce isNumeric() testuje, zda je v bunce číselná hodnota či nikoliv.

Do buňky A1 vložte číslo, textový řetězec nebo nechte buňku prázdnou a otestujte.

Option Explicit

Sub cislo()

deklarace proměnné
Dim cislo As Variant

výběr buňky, se kterou bude procedura pracovat
cislo = Range("A1").Select

jestliže je buňka prázdná nebo není číslo pak
If IsEmpty(Selection) Or Not IsNumeric(Selection) Then

do buňky vpravo vlož textový řetězec ...
    Selection.Offset(, 1) = "prázdná buňka nebo hodnota není číslo"

jestliže je číslo větší než nula pak
ElseIf Selection > 0 Then

do buňky vpravo vlož textový řetězec ...
    Selection.Offset(, 1) = "číslo je kladné"

jestliže není splněna žádná z předchozích podmínek
Else

do buňky vpravo vlož textový řetězec ...
    Selection.Offset(, 1) = "číslo je záporné nebo nula"

End if

End Sub

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Použité zdroje a literatura
  • BENÁČANOVÁ H.: Tvorba aplikací v Microsoft Office Excel 2. část. Možnosti VBA. Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica 2009, Praha. První vydání, 126 stran. ISBN 978-80-245-1602-8
  • Nápověda k aplikaci MS Excel
Nahoru