zpět na výpis    domů » excel » Úvod do programování v jazyce VBA

Úvod do programování v jazyce VBA

Publikováno: 4.6.2017

Úvod do programování v jazyce VBA

VBA je programovací jazyk, který je zapisován do takzvaných procedur. Procedura je ucelený kus kódu ve formě makra nebo funkce.

Typy procedur ve VBA

Prvním typem procedury je makro, které je uvozeno klíčovými příkazy Sub a End Sub. Makro může být nahráno prostřednictvím Záznamíku makra nebo napsáno jazykem VBA v Editoru VBA. Procedura Sub vykonává posloupnost příkazů, která však nevrací žádnou hodnotu.

Sub NazevMakra()

příkazy

End Sub

Další typem procedury je funkce, která narozdíl od makra vrací hodnotu a vyžaduje vložení argumentů. Funkce je uvozena klíčovými příkazy Function a End Function.

Function NazevFunkce()

příkazy

End Function

Editor VBA

Editor VBA slouží k zápisu jazyka VBA, který můžete vyvolat klávesovou zkratkou ALT + F11.

K rozšiřování znalostí používejte Nápovědu VBA, která je součástí Editoru VBA. Nápověda je v nabídce Help nebo jí lze vyvolat klávesou F1. Nápověda je však pouze v angličtině.

Editor je standardně rozdělen do 4 oken:

  • Project explorer neboli Průzkumník projektů obsahuje otevřené projekty
  • okno Properties obsahuje vlastnosti daného projektu
  • okno pro psaní kódu jazyka VBA vyvoláte poklepáním na modul List/Module v Project explorer
  • okno Immediate slouží pro okamžitý výpis a ladění zapsaného makra prostřednictvím příkazu Debug.Print

Pokud některé z těchto 4 oken nevidíte použijte nabídku View.

Užití procedur ve VBA

Na jednoduchém příkladě, který simuluje textovou funkci CONCATENATE(), jsou předvedeny oba typy procedur Sub a Function. Uvedená funkce spojuje textové řetězce v jeden.

Sloupce A, B a C obsahují textové řetězce, které potřebujeme spojit v jeden.

Procedura Function se zapisuje do kterékoliv buňky v listě.

Function Spojit(A As String, B As String, C As String) As String

Spojit = A & " " & B & " " & C

End Function

Text je při výpisu standardně, stejně jako v jiných programovacích jazycích, zabalen do uvozovek. V uvedeném příkladu je mezi uvozovkami vložena mezera, aby byly textové řetězce odděleny.

Proměnné se připojují pomocí znaku &.

Procedura Sub vypíše spojený textový řetězec v dialogovém okně. Do proměnných A, B a C jsou načteny hodnoty v buňkách A1, B1 a C1.

Do kódu doporučuji zapisovat komentáře, aby bylo jasné i po delší době co chtěl autor říci. Komentář usnadňuje orientaci a označuje se apostrofem na začátku komentáře.

Sub Spojit()

deklarace proměnných
Dim A As String, B As String, C As String

naplnění proměnných hodnotami
A = Cells(1, 1).Value
B = Cells(1, 2).Value
C = Cells(1, 3).Value

vypsání výsledku v dialogovém okně
MsgBox A & " " & B & " " & C

End Sub

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Použité zdroje a literatura
  • BENÁČANOVÁ H.: Tvorba aplikací v Microsoft Office Excel 2. část. Možnosti VBA. Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica 2009, Praha. První vydání, 126 stran. ISBN 978-80-245-1602-8
  • Nápověda k aplikaci MS Excel
Nahoru