zpět na výpis    domů » excel » Počet řádků a sloupců ve VBA

Počet řádků a sloupců ve VBA

Publikováno: 29.6.2017

Počet řádků a sloupců ve VBA

Zjišťování počtu řádků a sloupců je velmi praktická aplikace VBA, kterou využijete při práci s vybranou oblastí dat.

Počet řádků a sloupců v prázdném sešitě

Option Explicit

Sub pocet()

deklarace proměnných
Dim pocetradku As Long, pocetsloupcu As Long

načtení hodnot do proměnných
pocetradku = Rows.Count
pocetsloupcu = Columns.Count

výpis hodnot
MsgBox "Počet řádků: " & pocetradku
MsgBox "Počet slouců: " & pocetsloupcu

End Sub

Poslední řádek a sloupec v tabulce

Poslední řádek a sloupec se používají pro zjištění velikosti používané oblasti.

Option Explicit

Sub pocet2()

deklarace proměnných
Dim posledniradek As Long, poslednisloupec As Long

načtení hodnot do proměnných
posledniradek = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
poslednisloupec = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column

výpis hodnot
MsgBox "Poslední řádek: " & posledniradek
MsgBox "Poslední sloupec: " & poslednisloupec

End Sub

Formátování tabulky

Zjištěná velikost používané oblasti může být využita například pro formátování tabulky. V následujícím příkladu je každý lichý řádek tabulky za použití cyklu For ... Next i zbarven modrou barvou a bílým fontem.

Option Explicit

Sub formatovani()

deklarace proměnných
Dim posledniradek As Long, poslednisloupec As Long
Dim i As Long

načtení hodnot do proměnných
posledniradek = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
poslednisloupec = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column

cyklus zajistí zbarvení lichých řádků a fontu
For i = 1 To posledniradek Step 2
    With Cells(i, 1).Resize(, poslednisloupec)
      .Interior.Color = RGB(9, 30, 232)
      .Font.Color = vbWhite
    End with
Next i

End Sub

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Použité zdroje a literatura
  • BENÁČANOVÁ H.: Tvorba aplikací v Microsoft Office Excel 2. část. Možnosti VBA. Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica 2009, Praha. První vydání, 126 stran. ISBN 978-80-245-1602-8
  • Nápověda k aplikaci MS Excel
Nahoru