zpět na výpis    domů » excel » Funkce COUNTIF() a COUNTIFS()

Funkce COUNTIF() a COUNTIFS()

Publikováno: 14.3.2018

Funkce COUNTIF() a COUNTIFS()

Funkce COUNTIF() byla představena v článku Ověření dat: vlastní filtr. Uvedená funkce vrací počet buněk, které splňují stanovenou podmínku. Potřebuje-li uživatel postavit výsledky počtů buněk na více podmínkách musí použít funkci COUNTIFS().

Funkce COUNTIF() a COUNTIFS()

Obě funkce spadají do kategorie statistických funkcí, které vrací počet buněk splňující jedno kritérium nebo množinu kritérii.

Funkce COUNTIF() vrací počet buněk, které splňují pouze jedno kritérium.

=COUNTIF(oblast; kritérium)

Funkce COUNTIFS() je nadstavbou jednokriteriální funkce. Funkce vrací počet buněk, které splňují více kritérií. Funkci je však možné použít i s jednou podmínkou. Argumenty funkce v hranatých závorkách nejsou povinné.

=COUNTIFS(oblast_kritérií1; kritérium1; [oblast_kritérií2; kritérium2] ...)

Použití funkce COUNTIF() v praxi

Na následujícím obrázku je barevně naznačeno použití funkce COUNTIF(). Modrá barva označuje oblast dat, která vstupuje do vyhodnocení podmínky. Zelená barva označuje stanovenou podmínku. Konkrétně funkce COUNTIF() vrací počet buněk, které obsahují položku Diesel (8).

Použití funkcí COUNTIF() a COUNTIFS() v MS Excel

Použití funkce COUNTIFS() v praxi

Na následujícím obrázku je barevně naznačeno použití funkce COUNTIFS(), která je založena na splnění 2 podmínek. Vícekriteriální funkce vrácí počet buněk, které obsahují položku Diesel a současně byl nákup proveden v SK (3).

Použití funkcí COUNTIF() a COUNTIFS() v MS Excel

Ve druhém případě je vrácen počet buněk, které obsahují položku Diesel, nákup v SK a současně byl nákup, po přepočtu do Kč, vyšší než 1.200 Kč (2).

Použití funkcí COUNTIF() a COUNTIFS() v MS Excel

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Nahoru