zpět na výpis    domů » excel » Cyklus For ... Next i ve VBA

Cyklus For ... Next i ve VBA

Publikováno: 8.6.2017

Cyklus For ... Next i ve VBA

Cyklus For ... Next opakuje příkaz nebo skupinu příkazů uvnitř cyklu tak dlouho, dokud není dosažené horní meze.

Hodnota krokování Step zvyšuje či snižuje vnitřní čítač cyklu o stanovenou hodnotu.

Sub procedura()

deklarace proměnné
Dim i As Long

For i = To Step
 
Next i

End Sub

Editor VBA pro psaní kódu vyvoláte stisknutím kláves ALT + F11.

10 čísel

Procedura vypíše do sloupce A 10 čísel.

Sub deset()

deklarace proměnné
Dim i As Long

cyklus vypíše do sloupce A hodnoty od 1 do 10
For i = 1 To 10
  Cells(i, 1).Value = i
Next i

End Sub

Názvy listů

Procedura vypíše do buněk názvy listů v sešitě.

Sub nazvyListu()

deklarace proměnných
Dim i As Long, pocetlistu As Long

vložení počtu listů v sešitě do proměnné
pocetlistu = Sheets.Count

cyklus vypíše do sloupce A názvy listů v sešitu
For i = 1 To pocetlistu
  Cells(i, 1)= Sheets(i).Name
Next i

End Sub

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Použité zdroje a literatura
  • BENÁČANOVÁ H.: Tvorba aplikací v Microsoft Office Excel 2. část. Možnosti VBA. Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica 2009, Praha. První vydání, 126 stran. ISBN 978-80-245-1602-8
  • Nápověda k aplikaci MS Excel
Nahoru